Temizlik imandan gelir açıklaması İki katlı temizlik imandandır!

Temizlik imandan gelir açıklaması

İki katlı temizlik imandandır!..

Evet, temizlik imandandır. Ancak, imandan sayılan temizlik, sanıldığının aksine sadece maddi temizlikten ibaret değildir. Kalp ve beden temizliği diye ifade edebileceğimiz maddi–manevi iki katlı temizliktir imandan sayılan temizlik...

Çevresine karşı dürüst davranmayan, başkalarının mutluluğundan mutluluk duymayıp tam aksine rahatsızlık hisseden, ibadeti ve ibadet edenleri hafife alan insanın kalp temizliğine sahip olduğunu söylemek kolay olmasa gerektir. Bu insan kalbindeki bu gibi kötü duyguları gidermeyi bir manevi temizlik olarak kabul etmeli, hemen beraberinde bedenindeki kirleri gidermeyi de maddi temizlik olarak bilmeli, böylece maddi manevi temizlik yaparak imandan olan temizliğe ulaşmış olacağını düşünmelidir. İşte bu iki temizliğe Efendimiz:

– Ennezafetü minel iman! buyurmuştur. Yani temizlik imandandır... Bir diğer hadiste de:

İslam temizlik temeli üzerine inşa olunmuştur! buyurarak, kalp ve beden temizliğinin İslam’ın temeli olduğuna işarette bulunmuştur...

Öyle ise bu iki temizlikten birini ötekinden ayrı düşünemeyiz. Çünkü kalp temizliği ibadet etme duygusu meydana getirirken, beden temizliği de bu ibadetin sahih olmasını sağlayacak vücut ve elbise temizliğini temin edecektir. Bedeni ve elbisesi temiz olmayanın ibadeti de sahih olmayacaktır elbette.

Beden temizliği denince akla ilk gelen, tırnakları kesmek, bedenin belli gölgelerindeki tüylerin temizlenmesini sağlamak... Koltuk altları, kasık temizliği, imandan sayılacak kadar mühim temizliktendir.

Bu temizlik için geçmişte ilkel alet ve ilaçlar kullanılmışsa da günümüzde tıraş bıçakları, tüy sökücü temizlik deodorantları çıkmıştır. Hatta tırnak kesimi için özel tırnak makasları dahi devreye girmiştir. Bu buluşlar temizlikte kullanılır mı, bunlarla yapılan temizlik sahih olur mu, gibi sorularda dikkate alınacak husus, temizliğin temini olmalıdır. Esas olan, bedenin temizliğidir. Hangisi temizliği daha kolay ve tam yapıyorsa onlar kullanılarak koltuk altları, kasık bölgeleri temizlenir, imanın yarısı kadar mühim görülen beden temizliği de temin edilir.

Hatta, temizliği temin için kullanılan bu maddelerin içeriğinde temiz olmayan karışım bulunsa bile temizliğe engel sayılmaz. Çünkü yıkamakla bunların bıraktığı kirler de temizlenmiş olur...

Tıraştan sonra mutlaka bir boy abdesti almak, yani gusletmek gerekir diye bir mecburiyet yoktur... Tıraş bölgelerini temizlemek yeterli sayılabilir. Bununla beraber böyle beden temizliğinden sonra bir de gusül yapılsa, yani boy abdesti alınsa elbette en güzeli yapılmış olunur. Hatta gusülden sonra iki rekat namaz kılmanın sünnet olduğu da hatırlansa daha da güzeli olur elbette...

Beden temizliği kaç günde bir yapılmalıdır?..

Denebilir ki, temizlik ne kadar sık yapılırsa o kadar güzel olur. Ancak bunda da aşırılık uygun olmaz. Bazı hanımlarda temizlik titizliği hastalık haline gelebildiği gibi, bazılarında da temizlik ihmali paspallığa kadar uzanmaktadır. Elbette ikisi de yanlıştır.

Bunun için kesin olmasa da bazı sınırlar konmuştur. Tırnak kesimleri haftada bir gün, tıraş temizliği ise ihtiyaç duyulduğu on beş, yirmi günde bir yapılmalı diyenler olmuşsa da, esas olan, ihtiyacın hissedildiği zaman temizliğin yapılmasıdır. Nihai geciktirme müddeti ise, kırk gün olarak tespit edilmiştir. Bunu da geçirmek harama yakın şekilde mekruhtur, denmiştir. Bu temizlikler için özel gün ve saat olabilir mi?

Bazılarının bir tercih olarak belirttikleri cuma günü, yahut da haftanın falan günleri, mecburi olan bir tarih değildir. Cuma günü tırnak kesip guslettikten sonra cumaya gidenlerin sevabının büyük olacağı yolunda hadisler vardır. Bu da cumaya giden erkekler için söz konusu olur. İmam–ı Ebu Yusuf’a nispet edilen bir sözde şöyle denmiştir:

– Temizliğin zıddı kirliliktir. Kirlilikten ne kadar erken çıkılırsa temizlik o kadar vaktinde yapılmış sayılır...

Burada hatırlanması gereken bir önemli husus da, cünüpken beden tıraşı temizliğinin yapılıp yapılmayacağı hususudur. Bazı zatlar, cünüpken, muayyen hal ve lohusalıktan çıkmadan beden tıraşı olmanın mekruh olacağını söylemiş, cünüplükten çıktıktan sonra tıraş temizliğini yapmayı tavsiye etmişlerdir. Gerekçe olarak da, bedenden ayrılan parçalar dirilirken yine bedene döneceklerinden temizken ayrılsınlar da temiz dönsünler şeklinde bir yorum ileri sürmüşlerdir. Denebilir ki; tıraş temizliğini, diş kaplatma ve doldurtmasını, beden temizken yapmak (mecburi olmasa da) daha güzel olanıdır. Şayet durum ve vakit müsaitse tabii.

Kaynak:http://arsiv.zaman.com.tr/2003/05/22/yazarlar/ahmetsahin.htm

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !